Arbejdsområder

ddvv arbejder med store og små opgaver indenfor visuel og grafisk kommunikation

Design af brochurer, Foldere, Tekniske datablade, Håndbøger, Hjemmesider,
Piktogrammer, Plancher, Annoncer, Visualisering af tekniske data, Infografik.

Design af skiltning. Planlægning af ny skiltning.
Naturlige informationsforløb i skiltning. Wayfinding.
Den rigtige information på det rigtige sted.
Vedligeholdelse af eksisterende skiltning.
Opgradering af eksisterende skiltning.
Skiltning i henhold til den arkitektoniske kontekst.